Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

Dodatek osłonowy

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz.1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

Wyżej wymienione zadanie jest realizowane przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 9, 09-100 Płońsk.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie             do  2 grudnia 2022r.

Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dodatku

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

GODZINY OTWARCIA

 

Poniedziałek  -   Piątek

    7.30 - 15.30