Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

Dodatki energetyczne

Zgodnie  z art. 57 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, rozpatrywanie  wniosków o dodatek energetyczny, o którym mowa w art. 5c Ustawy Prawo energetyczne, pozostaje zawieszone do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1385 ze zm), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

           Zryczałtowany dodatek energetyczny  przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

           Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. (M.P. z dnia 20 kwietnia 2022 r. poz. 419) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 01 maja 2022 roku do  30 kwietnia 2023 roku dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez jedną osobę wynosi - 13,38 zł./miesiąc

  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 18,58 zł/miesiąc

  • składającego się z 5 osób i więcej - 22,30 zł. miesiąc

Dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii elektrycznej.

Jest on wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

 

 

Wnioski wraz z kompletem dokumetów dotyczące przyznania wypłaty ww dodatku energetycznego, należy składać

 

w siedzibie tut. Ośrodka w Płońsku, ul. Św. M. Kolbe 9

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (pokój nr 5).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

GODZINY OTWARCIA

 

Poniedziałek  -   Piątek

    7.30 - 15.30