Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do Programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej ( tj. na urządzeniach mobilnych).

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,

  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww warunki.


 

W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej wystąpił z wnioskiem o wydanie karty w formie elektronicznej a następnie ( po odstępie czasowym) członek tej rodziny wnioskuje o kartę tradycyjną opłata w takim przypadku wynosi 10,00zł.

Kwota opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny od dnia 01 marca 2022 r. wynosi 11 zł.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Stronę trzecią oraz czwartą wniosku o udzielenie Karty Dużej Rodziny należy wypełnić zgodnie z ilością osób w danej rodzinie wielodzietnej.

 

 

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny pod adresem:

https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

GODZINY OTWARCIA

 

Poniedziałek  -   Piątek

    7.30 - 15.30