Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

Utworzono dnia 05.05.2022

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku zaprasza mieszkańców miasta Płońsk do wzięcia udziału w programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Miasto Płońsk w 2022 roku przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Gmina Miasto Płońsk otrzymała na ten cel 68 544,00 zł.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystającymi z innych form usług w godzinach realizacji opieki wytchnieniowej, w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa jest nieodpłatna.

Program będzie realizowany do 31.12.2022r.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej zobowiązane są do wypełnienia dokumentów, które stanowią załącznik do Programu są to :

  1. Karta zgłoszenia do programu,

  2. Karta oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka,

  3. Kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

  4. Informacja RODO.


Wypełnione dokumenty można składać w następujący sposób:

  • dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku , ul. Św. M. Kolbe 9 , 09-100 Płońsk;

  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku , ul. Św. M. Kolbe 9 , 09-100 Płońsk;

  • wysłać pocztą elektroniczną na adres email: mopsplonsk@plonsk.pl (skan dokumentów) Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu godzin, nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2022r.


W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku tel. 23 662 29 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

                                          Wszystko co musisz wiedzieć o Programie "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 znajdziesz pod adresem:                                                                                                                       https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

GODZINY OTWARCIA

 

Poniedziałek  -   Piątek

    7.30 - 15.30