Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Utworzono dnia 07.03.2023

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku zaprasza mieszkańców miasta Płońsk do wzięcia udziału w programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPlonsku/document/920600/Uchwala-LXXXVI_577_2023

Gmina Miasto Płońsk w 2022 roku przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Gmina Miasto Płońsk otrzymała na ten cel 107 317,43 zł.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystającymi z innych form usług w godzinach realizacji opieki wytchnieniowej, w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa jest nieodpłatna.

Program będzie realizowany do 31.12.2023r.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej zobowiązane są do wypełnienia dokumentów, które stanowią załącznik do Programu są to :

 1. Karta zgłoszenia do programu,

 2. Karta oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka,

 3. Kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

 4. Informacja RODO.


Wypełnione dokumenty można składać w następujący sposób:

 • dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku , ul. Św. M. Kolbe 9 , 09-100 Płońsk;

 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku , ul. Św. M. Kolbe 9 , 09-100 Płońsk;

 • wysłać pocztą elektroniczną na adres email: mopsplonsk@plonsk.pl (skan dokumentów) Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu godzin, nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2023r.


W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku tel. 23 662 29 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

                                          Wszystko co musisz wiedzieć o Programie "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023 znajdziesz pod adresem:                                                                                                    

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1431,listy-zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-programow-resortowych-aoon-oraz-ow-edycja-2023

Załącznik:

Lista zatwierdzonych wniosków „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 poszczególnych województw

UWAGA - ZMIANA PROGRAMU DOT. ZAKRESU PODMIOTOWEGO I PRZEDMIOTOWEGO PROGRAMU

W dniu 16 lutego 2023 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Program o zmianie Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

W Programie ogłoszonym w dniu 26 października 2022 r. wprowadzono zmiany w części V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, gmina/powiat przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
Zmiana polega na dodaniu określenia „w pierwszej kolejności”, co w konsekwencji ma umożliwić przyznanie usług opieki wytchnieniowej, również w odniesieniu do osób, które nie przebywają stale w domu, ale tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną uprzednio przez gminę/powiat/realizatora programu potrzeby osób niepełnosprawnych, które stale przebywają w domu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik
  Utworzono dnia 07.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono dnia 07.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono dnia 07.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono dnia 07.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Klauzula RODO do OW2023
  Utworzono dnia 07.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

GODZINY OTWARCIA

 

Poniedziałek  -   Piątek

    7.30 - 15.30